Vanliga frågor

Om Insurely

Hur fungerar tjänsten?
Insurely läser in och sammanställer dina försäkringar från de försäkringsbolag du väljer när du loggar in med BankID så att du får en överblick över ditt försäkringsskydd, förfallodatum samt vad du betalar. Framöver kommer du också se andra försäkringsalternativ för att jämföra, byta eller köpa till en försäkring. Allt detta kan du göra från ditt Insurely-konto vilket gör Insurely till den enda kontaktytan du behöver avseende försäkringar.

Hur tjänar Insurely pengar?
Om du i framtiden väljer att byta eller köpa till en försäkring via Insurely så erhåller vi en förmedlingsprovision som baseras på försäkringspremien från det försäkringsbolag som du valt. Provisionen betalas alltså inte av dig som försäkringstagare. Informationen om de försäkringsalternativ som presenteras i tjänsten är helt oberoende av vilken ersättning vi erhåller vid förmedling. Vi har alltså ingen fördel att rekommendera ett försäkringsbolags produkter framför ett annat.

Kostar det något att använda tjänsten?
Nej, att använda Insurely är för dig som konsument kostnadsfritt. Om du väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från det försäkringsbolag du valt.

Hur hämtar Insurely data?
Insurely tillåts att hämta och visa användares försäkringsdata genom användarvillkoren. Genom att godkänna dessa ger varje användare bolaget en fullmakt att för bolaget att använda externa inloggningsuppgifter för inhämtande av data på respektive bolag. I många fall är externa inloggningsuppgifter detsamma som BankID, men det kan också vara lösenord eller liknande beroende på bolag. Användaren godkänner att dessa inloggningsuppgifter (BankID) på begäran används till att inhämta försäkringsinformation i syfte att användas i tjänsten.

Vad händer med min försäkringsdata när jag loggar in hos er?
Insurely presenterar endast din försäkringsdata för dig på ett användarvänligt sätt. Insurely kan inte göra förändringar i dina försäkringsavtal utan din begäran. Vi tar aldrig över ägandet för dina försäkringar utan du har fortfarande kvar ditt avtal med respektive försäkringsbolag.

Vad är bakgrunden till Insurely?
Idén till Insurely kom från att vi tyckte försäkring var alldeles för krångligt och att man inte visste vad man skulle göra med de försäkringsbrev som kom hem i brevlådan. Vi kände att det var svårt att få en överblick över sitt försäkringskydd och att man inte visste om man betalade en rimlig eller för hög premie. Vi ville därför samla alla försäkringar på ett och samma ställe och tydliggöra detta samt digitalisera försäkringsbrevet så att all information finns tillgänglig.

Hur kommer jag i kontakt med Insurely?
Du kommer i kontakt med Insurely genom att maila info@insurely.se.

Försäkringsinnehav

Hur ser Insurely på sekretess?
Sekretess och hantering av personuppgifter är viktiga frågor för Insurely. Under inga omständigheter får Insurely lämna ut personlig information utanför ditt Insurely-konto. Det är endast du som användare som kommer åt dina personuppgifter. Läs mer under våra användarvillkor

Hur vet jag att Insurely är säkert att använda?
Säkerhet och hanteringen av dina personuppgifter är ett förtroende vi tar på stort allvar. Genom BankID som är en personlig e-legitimation säkerställer vi att det endast är du som har tillgång till ditt konto hos oss. Insurely hanterar självklart personuppgifter i enlighet med GDPR och är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. I vår integritetspolicy anger vi hur vi behandlar personuppgifter som lämnas vid användning av tjänsten, den hittar du här. Vi använder dessutom kryptering och har byggt en databasinfrastruktur som är säker mot intrång. Du kan när som helst dessutom avsluta ditt konto. Då raderas all personlig information och kopplingarna till dina försäkringsbolag ner och dina lösenord raderas permanent från våra system.

Vilka uppgifter samlar Insurely in?
Insurely samlar idag in information såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om dina försäkringar, boendeform, information om hushållet, eventuella fordon och eventuella djur. Information samlas in i syfte att presenteras för dig i tjänsten och endast du själv kan se informationen på ditt Insurely-konto.

Vem har tillgång till min personliga data?
Det är endast du själv som har tillgång till din personliga data.

Kan min personliga information lämnas ut?
Nej, varken personlig eller identifierbar information får någonsin lämnas ut eller visas förutom på Insurely-kontot, som bara du som användare har tillgång till.

Vad händer med informationen när jag avslutar mitt Insurely-konto?
All data som kan kopplas till dig som person raderas permanent från Insurely. Detta påverkar så klart inte dina försäkringar.

Har Insurely rätt att använda anonym data?
Ja, Insurely får använda anonym data på anonym gruppnivå till exempelvis marknadsundersökningar. I framtiden kan Insurely komma att använda sådana undersökningar för att förbättra tjänsten samt för att kunna erbjuda jämförelsetjänster. Exempel på sådan anonym, aggregerad marknadsdata kan vara att visa den genomsnittliga kostnaden för en viss typ försäkring.