Vanliga frågor

Om Insurely

Hur fungerar tjänsten?
Insurely läser in och sammanställer dina försäkringar från de försäkringsbolag du väljer när du loggar in med BankID så att du får en överblick över ditt försäkringsskydd, förfallodatum samt vad du betalar. Framöver kommer du också se andra försäkringsalternativ för att jämföra, byta eller köpa till en försäkring.

Hur tjänar Insurely pengar?
Att använda Insurely är kostnadsfritt för dig som konsument. Om du väljer att teckna en försäkring via oss får vi som försäkringsförmedlarbolag ersättning från det försäkringsbolag du valt att teckna försäkring hos. Försäkringen har dock samma pris oavsett om du köper försäkringen via Insurely eller direkt hos försäkringsbolaget.

Hur hämtar Insurely försäkringsdata?
När du väljer att hämta försäkringsdata från ditt försäkringsbolag via Insurely så godkänner du och uppdrar du åt Bolaget att använda dina Externa inloggningsuppgifter för att hämta information från dessa externa användarkonton till ditt Insurely-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Insurely för användning i tjänsten i enlighet med våra användarvillkor.

Vad händer med min försäkringsdata när jag loggar in hos er?
Insurely skapar endast en överblick över ditt försäkringsskydd, kostnader och annan relaterad information. Insurely kan inte göra förändringar i dina försäkringsavtal utan din begäran. Vi tar aldrig över ägandet för dina försäkringar utan du har fortfarande kvar ditt avtal med respektive försäkringsbolag.

Vad är bakgrunden till Insurely?
Vi startade Insurely för att vi tyckte försäkring var alldeles för krångligt och för att man inte visste vad man skulle göra med de försäkringsbrev som kom hem i brevlådan. Vi kände att det var svårt att få en överblick över sitt försäkringskydd eller veta om man betalar en rimlig eller för hög premie. Vi ville därför samla alla försäkringar på ett och samma ställe digitalt samt digitalisera försäkringsbrevet så att all information skulle finnas tillgänglig på ett och samma ställe för att därefter börja förstå om man har rätt försäkringsskydd för ditt behov.

Hur kommer jag i kontakt med Insurely?
Du kommer i kontakt med Insurely genom att maila info@insurely.se eller genom att skriva till oss på Facebook eller Instagram.

Integritet

Hur ser Insurely på sekretess?
Sekretess och hantering av personuppgifter är viktiga frågor för oss. Under inga omständigheter får Insurely lämna ut personlig information utanför ditt Insurely-konto. Det är endast du som användare som kommer åt dina personuppgifter. Läs mer om integritet och hur vi hanterar data i vår Integritetspolicy.

Hur vet jag att Insurely är säkert att använda?
Genom inlogg med BankID som är en personlig e-legitimation säkerställer vi att det endast är du som har tillgång till ditt konto hos oss. Insurely hanterar självklart personuppgifter i enlighet med GDPR och är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. I vår Integritetspolicy anger vi hur vi behandlar personuppgifter som lämnas vid användning av tjänsten. Vi använder dessutom kryptering och har byggt en databasinfrastruktur som är säker mot intrång. Du kan när som helst dessutom avsluta ditt konto. Då raderas all personlig information och kopplingarna till dina försäkringsbolag ner och dina lösenord raderas permanent från våra system.

Vilka uppgifter samlar Insurely in?
Insurely samlar idag in information såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om dina försäkringar (namn, försäkringsbelopp, försäkrat objekt, medlemskap i fackförbund, premium samt relaterad information), boendeform, information om hushållet, eventuella fordon och eventuella djur. Information samlas in i syfte att presenteras för dig i tjänsten och endast du själv kan se informationen på ditt Insurely-konto.

Vem har tillgång till min personliga data?
Det är endast du själv som har tillgång till din personliga data.

Kan min personliga information lämnas ut?
Nej, varken personlig eller identifierbar information får någonsin lämnas ut eller visas förutom på Insurely-kontot, som bara du som användare har tillgång till.

Vad händer med informationen när jag avslutar mitt Insurely-konto?
All data som kan kopplas till dig som person raderas permanent från Insurely. Detta påverkar så klart inte dina försäkringar.

Har Insurely rätt att använda anonym data?
Ja, Insurely får använda anonym data på anonym gruppnivå till exempelvis marknadsundersökningar. I framtiden kan Insurely komma att använda sådana undersökningar för att förbättra tjänsten samt för att kunna erbjuda jämförelsetjänster. Exempel på sådan anonym, aggregerad marknadsdata kan vara att visa den genomsnittliga kostnaden för en viss typ försäkring.