Försäkringarna du bör ha

  • Trafikförsäkring - Äger man en bil är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring.

  • Hemförsäkring - En hemförsäkring eftersom att det ger ett paket av olika försäkringar. 95 procent av Sveriges befolkning har en hemförsäkring.

  • Villaförsäkring eller bostadsrättstillägg - Den som bor i villa eller bostadsrätt bör teckna en villaförsäkring alternativt ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

  • Barnförsäkring - En barnförsäkring för barnen, samhällets skydd räcker inte om de skulle bli så pass skadade att de inte kan arbeta senare i livet.

  • Olycksfallsförsäkring - En olycksfallsförsäkring om du skulle drabbas av en allvarlig olycka som ger bestående men.

  • Djurförsäkring - En djurförsäkring som täcker kostnaderna om ditt djur skulle skadas eller bli sjukt.